הכל אודות כתובת דומיין

דומיין (שם מתחם) הוא מחרוזת מילולית כלשהי שניתנת לכתובת אינטרנט על מנת להקל את הגישה של הגולשים לאתרים. לכל אתר אינטרנט ישנה כתובת מספרית (IP) שמתארת את מיקומו של אתר האינטרנט. היות וכתובת מספרית ארוכה היא קשה לשימוש ולזכירה, משתמשים בשמות דומיין במקומן.

דומיינים מנוהלים בהתאם להנחיות ולנהלים של מערכת שמות המתחם (DNS). כל שם דומיין הוא ייחודי ומורכב משני חלקים: תווית וסיומת, ביניהן מפרידה נקודה (.) ואורכו לא יכול לעבור 255 תווים (אם כי רשמי דומיין מסוימים עשוים להציב מגבלה קטנה יותר).

התווית יכולה להיות מורכבת מאותיות לטיניות, מספרים ותווים מסוימים. החל משנת 2008 החל שימוש בפרוטוקול המאפשר הצגת אותיות לא לטניות בכתובת דומיין.

סיומות הדומיין השכיחות (דומיינים בדרגה גבוהה, TLD) מתחלקות לשני סוגים: סיומות כלליות (או גלובאליות) וסיומות מקומיות. כמה מהסיומות הגלובאליות הן מוכרות ונפוצות מאד, למשל .com, .net ו-.org אשר ניתנות לשימוש מסחרי ונמכרות באופן חופשי. סיומות כלליות אחרות נמצאות בשימוש מוגבל רק על ידי גופים מוסמכים - .edu, .gov, .mil וכדומה.

סיומות דומיין מקומיות הן בעלות קוד ספציפי לכל מדינה (ccTLD), לפי התקן הבינלאומי. לקוד המדינה המקומי לרוב נוסף קוד המסמל יעוד: .co.il, .net.il וכו'. במדינות שונות יש מגבלות שונות על השימוש בסיומות המקומיות שלהן. ישנן מדינות שמאפשרות רק לתושבי המדינה עצמה לרכוש דומיין מקומי, ומדינות אשר הסיומת שלהן פתוחה לכל דורש. בישראל, רק הסיומות .co.il ו-.org.il זמינות לכל התושבים, ולעומתן הסיומות .net.il, .gov.il, .ac.il ו-.muni.il הינן בעלות שימוש מוגבל (לספקיות אינטרנט, למסודות המדינה, למוסדות אקדמיים ולרשיות מקומיות, בהתאמה). נכון לשנת 2009, היו 250 סיומות דומיינים מקומיות לפי מדינות, ו-21 סיומות כלליות.

שמות דומיין נרשמים על ידי גופים המוסמכים לכך. הגוף הבינלאומי המופקד על שמות הדומיינים הוא ICANN ובישראל מטפל בנושא איגוד האינטרנט הישראלי המסמיך חברות מסחריות למכירה ורישום של דומיינים וכן קובע את מחירם הבסיסי.

לאורך השנים דומיינים הפכו מכלי פשוט ושימושי למצרך נדרש ברשת האינטרנט המשמש עסקים ליצירת מותגים ומהווה את הפנים של העסק ברשת. שם הדומיין היום הוא כמו כתובת המשרד של העסק וחיוני לפעולתו לא פחות- אולי יותר.

הבנת דרך הפעולה של כתובת דומיין ומשמעותה היא דבר חשוב לכל עסק המעוניין ליצור נוכחות אינטרנטית בעולם העסקים המודרני.


69 ₪
דומיין ישראלי .co.il

כולל מע"מ

93 ₪
דומיין בינלאומי .com

כולל מע"מ